top of page

בנובמבר 2016 יעלה פסטיבל בין שמיים לארץ והפעם הדגש שלנו הוא על "אֲחֵרוּת" כאורח חיים או פעולה. עבודות מחול שנקודת מוצאן היא מעקב אחרי דמות ממשית, קהילה או מקרה, מהמרחב התרבותי-היסטורי, שחיו חיים של "אֲחֵרוּת". 

הפסטיבל יתקיים בירושלים בין ה-17.11.16 ל-24.11.16 | ט"ז עד כ"ג חשוון. בבית מזיא, במרכז ז'ראר בכר ובמוזיאון ישראל.

ערב פתיחה

בית מזיא

ט"ז חשון , 17.11

צילום: ירדן מאירוביץ

ערב נעילה

מוזיאון ישראל

כ"א חשון , 24.11

צילום: תמי וייס

צילום: תמי וייס

bottom of page