top of page

Performances and Tickets

הצוללת הצהובה

Archives

Shows 2021

אנסמבל כעת

פסטיבל חשיפה לאור

אנסמבל כעת פוגש את דניאל זמיר ואבטה ברהיון

הצוללת הצהובה

20.12.2023

אנסמבל כעת

לב בשר מאת שרון פרידמן

20:00

הפרסה 3, ירושלים

26.6.23, ז' סיון

אירועי יום העצמאות

ויהי לילה | מטא תמי

כניסה חינם בהרשמה מראש

הפרסה 3, ירושלים

26.4.23 | 20:00

VS תמי יצחקי
ענבל דקל גולדברג

שתי יצירות בערב אחד

מטא תמי | ויהי לילה

הפרסה 3, ירושלים

23.3.23 ,א ניסן

אנסמבל כעת

מפגש מחול - אירוע סגור

חממת פיס לתרבות

הפרסה 3, ירושלים

4.1.23 ,י"א טבת

!היית מטא

3 מופעים של פרפורמריות-ראפריות

מטא-תמי מאת תמי יצחקי || ויהי לילה מאת ענבל דקל גולדברג || הופעה של אורית טשומה

הפרסה 3, ירושלים

7.9.23 ,כ"א אלול
20:30

אנסמבל כעת

לב בשר מאת שרון פרידמן

20:00

תמונע, תל אביב

6.6.23, י"ז סיון

אירועי יום העצמאות

הרקדבקה וסדנאות לילדים בסילו קפה, 

כניסה חינם

דרך בית לחם 7, ירושלים

26.4.23 | 11:00

אנסמבל כעת

מפגש מחול - אירוע סגור

ישיבת מחניים

ישיבת מחניים, מגדל עוז

8.2.23 ,י"ז שבט

בשוליים

פסטיבל בין שמיים לארץ 2023

הפרסה 3, ירושלים

1-3.8.23

אנסמבל כעת

לב בשר - אירוע סגור

אירוע גאלה

הפרסה 3, ירושלים

1.6.23 ,י"ב סיון

אנסמבל כעת

מפגש מחול - אירוע סגור

הפורום ללימודי פרפורמנס באוניברסיטה העברית

האוניברסיטה העברית

19.4.23 ,כ"ח ניסן

אנסמבל כעת

מפגש מחול  - אירוע סגור

תוכנית מנהלות בכירות של מנדל

הפרסה 3, ירושלים

8.2.23 ,י"ז שבט

אנסמבל כעת

מפגש מחול - אירוע סגור

אירוע סיום קורס קצונה בכירה במשטרה

תל אביב

28.6.23 ,ט' תמוז

אנסמבל כעת

לב בשר מאת שרון פרידמן

20:30

הפרסה 3, ירושלים

18.5.23, כ"ז אייר

אנסמבל כעת

מפגש מחול - אירוע סגור

מפגש סיום של תוכנית דורות

הפרסה 3, ירושלים

8.5.23 ,י"ז אייר

אנסמבל כעת

מפגש מחול - אירוע סגור

תוכנית אמנות נפתחת לרווחה

הפרסה 3, ירושלים

12.1.23 ,י"ט טבת

Shows 2021

אנסמבל כעת

מפגש מחול- אירוע סגור

מרפסת של מוסללה

יפו 97 גג בניין כלל

27.10.22 ב' חשוון

אנסמבל כעת

מפגש מחול- אירוע סגור

יסודות

היכל שלמה ירושלים

13.9.22 י"ז אלול

אנסמבל כעת

לב בשר

הפרסה 3, 

ירושלים

מרכז תרבות "הפרסה" ירושלים

24.11.22 ל' חשוון

אנסמבל מיכה

"שקט שיהיה שם"


מרכז תרבות "הפרסה" ירושלים

ז' בתמוז 6.7.22

אנסמבל כעת

בישיבה לאומנויות בר אילן

נורדיה

כ באדר ב' 23.3.22

אנסמבל כעת

מׇמֶּשׁ

מרכז תרבות "הפרסה" ירושלים

2.2.22 יום רביעי- א' אדר

אנסמבל כעת

מׇמֶּשׁ


מחול מנשה

מחול מנשה

27.12.22 ג' טבת

אנסמבל כעת

לב בשר

מרכז תרבות "הפרסה" ירושלים

22.9.22 כ"ו אלול

אנסמבל כעת

לב בשר - ענבל ת"א

ענבל - ת"א

22.11.22 כ"ח חשוון

אנסמבל כעת

מׇמֶּשׁ באמפי בתקוע

אמפי תקוע

יום שני- 16.5.22 ט"ו באייר

אנסמבל כעת

מׇמֶּשׁ

מרכז תרבות "הפרסה" ירושלים

מוצ"ש- ט"ז אדר ב' 19.3.22

אנסמבל מיכה

באנו חושך - דיאלוג בין מוזיקה לתנועה

20:00

הפרסה 3, ירושלים

20.12.22 כ"ו כסלו

אנסמבל כעת

מׇמֶּשׁ

20:00

מחול מנשה

מחול מנשה

27.12.22 ג' טבת

אנסמבל כעת

מפגש מחול- אירוע סגור

בית כנסת ידידיה

בית כנסת ידידיה

15.10.22 כ' תשרי

אנסמבל כעת

מׇמֶּשׁ

הפרסה 3,

ירושלים


מרכז תרבות "הפרסה" ירושלים

8.12.22 י"ד בכסלו

אנסמבל כעת

מׇמֶּשׁ בתיאטרון תמונע בתל אביב

תל אביב- תיאטרון תמונע

כ"ד באייר 25.5.22

כל עצמותי תאמרנה

מרכז תרבות "הפרסה" ירושלים

יום חמישי - 3.3.22

אנסמבל כעת

מׇמֶּשׁ

גוש עציון, ירושלים

1.12.22 ז' כסלו

אנסמבל כעת

מׇמֶּשׁ

הפרסה 3,

ירושלים

מרכז תרבות "הפרסה" ירושלים

17.11.22 כ"ג חשוון

אנסמבל כעת

לב בשר

הפרסה 3, 

ירושלים

מרכז תרבות "הפרסה" ירושלים

15.12.22 כ"א בכסלו

אנסמבל כעת

"ממש" במופע לבנות אולפנה

מרכז תרבות "הפרסה" ירושלים

י באדר ב' 23.3.22

אנסמבל כעת

מׇמֶּשׁ

מרכז תרבות "הפרסה" ירושלים

יום רביעי- כ"ב אדר 23.2.22

מופעים 2021

Technology

Technology

Technology

02/04/2024

Technology

Technology

Technology

28.6.23 ,ט' תמוז

Technology

Technology

Technology

18.5.23, כ"ז אייר

Technology

Technology

Technology

20.12.2023

Technology

Technology

Technology

26.6.23, ז' סיון

Technology

Technology

Technology

26.4.23 | 20:00

Technology

Technology

Technology

7.9.23 ,כ"א אלול
20:30

Technology

Technology

Technology

6.6.23, י"ז סיון

Technology

Technology

Technology

1-3.8.23

Technology

Technology

Technology

1.6.23 ,י"ב סיון

Shows 2020

Technology

Technology

Technology

29/12/20

Technology

Technology

Technology

5/8/20

Technology

Technology

Technology

08/01/20 יא טבת

Technology

Technology

Technology

8/12/20

Technology

Technology

Technology

26/02/20 יא אדר

Technology

Technology

Technology

6/12/20

Technology

Technology

Technology

12/02/20 י"ז שבט

Technology

Technology

Technology

20/8/20

Technology

Technology

Technology

22/01/20 כה טבת

Shows 2019

Technology

Technology

Technology

18/12/19 כ כסלו

Technology

Technology

Technology

3/12/19 ה' כסלו

Technology

Technology

Technology

11/11/19 י"ג חשוון

Technology

Technology

Technology

30/10/19 א' חשוון​

Technology

Technology

Technology

14.09.19 י"ד אלול

Technology

Technology

Technology

21-24.4.19 טז'-יט' ניסן

Technology

Technology

Technology

26/3/19 י"ט אדר ב

Technology

Technology

Technology

כה' שבט 31.1.19

Technology

Technology

Technology

Technology

Technology

Technology

27/11/19 כט חשוון

Technology

Technology

Technology

11/11/19 י"ג חשוון

Technology

Technology

Technology

27/10/19 כ"א תשרי

Technology

Technology

Technology

28.5.19 כג' אייר

Technology

Technology

Technology

11.4.19 ו' ניסן

Technology

Technology

Technology

כב' אדר א'​ 27.2.19

Technology

Technology

Technology

ז' שבט 13.1.19

Technology

Technology

Technology

11/12/19 יג כסלו

Technology

Technology

Technology

12/11/19 י"ד חשוון

Technology

Technology

Technology

10/11/19 י"ב חשוון

Technology

Technology

Technology

23/09/19 כ"ג תשרי

Technology

Technology

Technology

26.5.19 כא' אייר

Technology

Technology

Technology

8.4.19 ג' ניסן

Technology

Technology

Technology

כח' שבט 3.2.19

Technology

Technology

Technology

יח' שבט 24.1.19

Technology

Technology

Technology

10/12/19 יב' כסלו

Technology

Technology

Technology

13/11/19 טו חשוון

Technology

Technology

Technology

3/11/19 ה' חשוון

Technology

Technology

Technology

Technology

Technology

Technology

15.5.19 י' אייר

Technology

Technology

Technology

27.3.19 כ' אדר ב

Technology

Technology

Technology

כח' שבט 3.2.19

Technology

Technology

Technology

ו' שבט 12.1.19

Shows 2018

Technology

Technology

Technology

כ"ב טבת 30.12.18

Technology

Technology

Technology

י"ט-כ אב 31.7-1.8.18

Technology

Technology

Technology

כד' סיוון 7.6.18

Technology

Technology

Technology

כ' אדר 7.3.18

Technology

Technology

Technology

ט"ו בשבט 31.1.18

Technology

Technology

Technology

כ"ה כסלו 3.12.18

Technology

Technology

Technology

י"ד אב 26.7.18

Technology

Technology

Technology

יח'-כא' סיוון 1-4.5.18

Technology

Technology

Technology

יט' אדר 6.3.18

Technology

Technology

Technology

יג' בשבט 29.1.18

Technology

Technology

Technology

כ"ד כסלו 2.12.18

Technology

Technology

Technology

י"ב אב 24.7.18

Technology

Technology

Technology

י"ז אייר 2.5.18

Technology

Technology

Technology

כג שבט' 8.2.18

Technology

Technology

Technology

1.1.18

Technology

Technology

Technology

כ"ד כסלו 2.12.18

Technology

Technology

Technology

י"ג אב 25.7.18

Technology

Technology

Technology

כז אדר 14.3.18

Technology

Technology

Technology

7.2.18

Shows 2017

Technology

Technology

Technology

י"ב בכסלו 30.11.17
כ' כסלו 8.12.17

Technology

Technology

Technology

י"ט תשרי 9/10

Technology

Technology

Technology

טו אלול, 6.9

Technology

Technology

Technology

י'-יא' ניסן, 6-7.4

Technology

Technology

Technology

כ"ה באדר, 23.3

Technology

Technology

Technology

כ"ה חשון 14.11.17

Technology

Technology

Technology

י"א תשרי, 1.10

Technology

Technology

Technology

ו תשרי

Technology

Technology

Technology

ט"ז שבט, 12.2

Technology

Technology

Technology

ח' ניסן 4.4

Technology

Technology

Technology

2-9.11 יג-כ חשוון

Technology

Technology

Technology

כ"ג באלול, 14.9

Technology

Technology

Technology

א בתמוז, 25.6

Technology

Technology

Technology

י"ב שבט, 8.2

Technology

Technology

Technology

ד' חשון 24/10

Technology

Technology

Technology

כ' אלול 11/9/17

Technology

Technology

Technology

כ"ז באייר, 23.5

Technology

Technology

Technology

ג' ניסן 30.3

bottom of page