top of page

עולם קטן כוריאוגרפיה: תמי ורונן יצחקי | ביצוע: תמי יצחקי

"האדם הוא עולם קטן, העולם הוא אדם גדול, ומה שיש בזה יש בזה" (אבות דרבי נתן, פרק ל"א)

מחול-ווידוי. סולו של גוף אחד ואינספור עולמות.

מופע-הרצאה אמין לחלוטין ומופרך בו זמנית, שיטתי וכאוטי כאחד, המציג השוואה והשתקפות בין המאקרו למיקרו ובין הכללי ביותר לאישי ביותר.         

 

​כוריאוגרפיה: תמי ורונן יצחקי      

ביצוע: תמי יצחקי       

 

עלה בבכורה בפסטיבל מחולשלם 2016

תודה מיוחדת לתיאטרון תמונע   

 

צילום: נעמה דשבסקי

bottom of page