top of page

UltraViolence

25 באוגוסט 2022 בשעה 18:00:00

סואנת, עוינת וקפוצה

מתקרבים ומתרחקים

אני או את


משבצת אחת

אורות מהבהבים חושפים זיכרון של חמלה

רוקדים, קרובים, רומסים


הם יודעים,

היא שם.

 

יוצרת ומבצעת: מור ג׳סיקה מזרחי

רקדנים יוצרים: שרון כהן, יובל אבירם

מוזיקה: Whisky Barons, Yehezkel Raz, Phill Collins, Roni Amitai

מנהל אמנותי: אורי יששכר

תודה מיוחדת: יעל פארן ומרכז נווה אליעזר

צילום: עומר פרידמן

UltraViolence
bottom of page