top of page

Prayer for the wellbeing of the temporary objects

תפילה לכל האובייקטים המושלכים לצד הדרך, לכל החומרים החד פעמיים והזמניים, שיועדו לשימוש אחד.

 

יותם דור הוא יוצר ירושלמי המתעסק בין היתר במוסיקה אלקטרונית, סטודנט במוסררה, במחלקה למוסיקה חדשה. עוסק במשבר האקלים ביצירה ובחיים האישיים ודרך שימוש בחומרים ממוחזרים משמיע את קולם של האובייקטים הזמניים.

Prayer for the wellbeing of the temporary objects
bottom of page