top of page

פסטיבל בין שמיים לארץ 2021  | להרגיש בבית

קאבר מעודכן מיושר.

10-11-12.8.21 | ב-ג-ד באלול התשפ"א

מתחם הפרסה | פארק המסילה ירושלים

bottom of page