top of page

17.7 | גן הפעמון

מופעי חוצות

כניסה חופשית

תכנית ז - 18:30

בכורה

מאחיה, קבוצת תנועה עממית - דבקה

משפחתו של אייל עוגן היגרה מתימן, משפחתו של דני קינרייך היגרה מגליציה, משפחתו של אלקנה היגרה מפולין, צרפת ורומניה. משפחתו של אליאור היגרה מתימן, משפחתו של אלון היגרה ממרוקו, ז'אן מארק היגר מצרפת. כולם נפגשו בישראל.


פה בלָּבֶַנט הקצב הוא אחר / הגענו אחוזי צלילים שונים / היינו זרים והִזַרנו אחרים / אחרי שהיגרנו, כולם נהפכו לגרים / אנחנו, התושבים והאדמה. / אחרי זמן מה זיהינו צלילים דומים וקצב דומה / קדצ'קעס ודבקה / גרַטֵל וזַנאַר, ניגונים ומקאמים / הוודקה הוחלפה בערק והרֶבֶּה ברָאִיס. / והנה כולנו כאן.

רקדנים: אייל עוגן, אליאור חבני, אלון ברששת, דני קינרייך, ז'אן מארק לילינג, אלקנה מייטליס

מוסיקאים: יוני שרון - כלי הקשה, אליהו דגמי - סאז, יניב עובדיה - זורנה

תכנית ו - 17:30 

בכורה

אלי בנדיקט - בין השמשות

אלי היגר מבית המדרש החרדי בבני ברק אל עולם המחול בת"א.


סיפור על יציאה בשאלה / על הגירה בין עולמות / על קודש וחול / שמיים וארץ / על סולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמימה / על אור וחושך / סיפור של בין השמשות / של תהו ובהו / של בני ברק ותל אביב / ורוח אלהים מרחפת על פני תהום / אתם תקרעו מעולם אחד למשנהו / ותרגישו את השלמות והיופי שקריעה זו יוצרת.


"אין יותר שלם מלב שבור כמו שאין יותר ישר מסולם עקום" (הרבי מקוצק)

כוריאוגרפיה וביצוע מחול: אלי בנדיקט


נגנים: הרכב די גאסן טריו: גל קליין - קלרינט, ינוש הורויץ - אקורדיון, אורי נוה - כלי הקשה

bottom of page