top of page

על "העברה בין דורית" בפסטיבל בין שמיים לארץ | 2.11.17 - 9.11.16 | י"ג - כ חשון | מרכז ז'ראר בכר ומוזיאון ישראל בירושלים

ערב פתיחה
ערב פתיחה
ערב פתיחה
על הפסטיבל

צילום: תמי וייס

ערב פתיחה
ערב פתיחה
ערב פתיחה
ערב פתיחה

צילום: תמי וייס

צילום: תמי וייס

צילום: תמי וייס

צילום: תמי וייס

ערב פתיחה
ערב פתיחה

צילום: תמי וייס

bottom of page