top of page
  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

פסטיבל 2022

פסטיבל בין שמיים לארץ 2022 עסק בהפקר מתוך שנת השמיטה.


כיצד שומטים את הבמות ומפקירים את היצירות?
השנה שמטנו את הקונספט.
לא היה נושא מרכזי, ואיפשרנו לכל סוגי הירקות לצמוח אצלנו בלי כיוון או הגדרה.
בנוסף, העברנו בעלות של ערב שלם לאוצרים חיצוניים. אין לנו שום שליטה על מה שיקרה שם, אנחנו בשבתון.

יוצרים ואוצרים בפסטיבל: אלעד שכטר, עדי הלמן, שרון פרידמן, אנסמבל כעת, תמר לם ודיוויד קרן, אוליביה קורט מסה, גיל קרר, זוהר קרני, אורטל אצבחה, קימ טייטלבאום, סביון, הלל פרלמן ויעל סופר סמסון, אורי יששכר, מור ג'סיקה מזרחי, רותם גרינברג.

תכנית הסטודנטים.ות: תמר בנימיני, תמה קסטל, יואב בן משה, יותם דור, מארה יעבץ, מיכל מעין קורן, נעמה אזרחי, עומר תמיר, תומר נפתלי, שלי רייזס, שי קומרוב וניצן ברק.

תכנית הסטודנטים.ות בשיתוף רשות הצעירים בעיריית ירושלים

23.8.23-25.8.23 הפרסה 3 ירושלים

1T9A3908
1T9A5112
1T9A5939
1T9A6162
1T9A5737
1T9A4164
1T9A4992
1T9A3409
1T9A7641
1T9A6466
1T9A8174
1T9A7418

תכנית   ה -סביון | הלל פרלמן ויעל סמסון סופר

תכנית ו -מור ג'סיקה   מזרחי | רותם גרינברג

תכנית   ג -אוליביה קורט מסה | תמר לם ודיוויד קרן  

תכנית ד -אורטל אצבחה   | זוהר קרני | גיל קרר

תכנית הסטודנטים -  באוצרות תמר בנימיני ותמה קסטל

תכנית   א - אלעד שכטר בשיתוף שלמה בלזר ועדי  הלמן   

תכנית ב -אנסמבל כעת  עם שרון פרידמן   

תכנית הסטודנטים -  באוצרות תמר בנימיני ותמה קסטל

bottom of page