top of page

17.7 | מרכז ז'ראר בכר

תכנית ט - 21:00

בכורה

נגה להקת מחול - במחיצתך

תכנית ח - 19:30 

בכורה

סמדר אימור וראלי מרגלית -
הפואטיקה של הלב השבור

צופיה צאן לור היגרה מבית דתי למוסד אקדמי חילוני.


כשצופיה ביקשה ליצור פרויקט סיום ללימודיה באקדמיה למוסיקה ומחול היא הבינה שלא תוכל לקיים הפרדה מגדרית בקהל. התוצאה של זה הייתה סולו כפול לרקדן ורקדנית המופרדים באמצעות מחיצה החוצה את החלל לשניים. מעבר למחיצה המוחשית והסימבולית מתקיים ביניהם קשר, בחלקו גלוי ובחלקו נסתר.

כוריאוגרפיה: צופיה צאן לור


רקדנים: רות גולן, אורן שרון טישלר

סמדר נודדת מזמן התהוות הדברים לזמן סופם. ראלי היגרה מהקיבוץ לעיר.


סונטה בשלושה חלקים / מה האדמה זוכרת שהרגל זוכרת? / מה הרגל זוכרת שהגב זוכר? / מה הגב זוכר שהאוזן זוכרת? / מה האוזן זוכרת שהלב זוכר? / מה הלב זוכר שהיד זוכרת? / מה היד זוכרת שהילד זוכר? / מה הילד זוכר שהילדה זוכרת? / מה הילדה זוכרת שאתה זוכר?

יוצרות מבצעות: סמדר אימור, ראלי מרגלית

כרטיסים
bottom of page