top of page
פרויקטים - בין שמיים לארץ

Photo: Daniel Sheetrit

כל עצמותי תאמרנה

Photo: Jordan Meirovich

בין שמיים וארץ - מרכז לתרבות עכשווית לחיבור בין עולמות, מחול | אמנות חזותית | מוסיקה

ארכה
צור קשר
bottom of page